Poniżej przedstawiam kilka moich osobistych przemyśleń, powstałych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Przez ten czas wiele zawartych w nich informacji zostało zdewaluowanych ....

MOJE PRZEMYŚLENIA

18 marca 2024
„ Całość wszystkiego nie kończy się nigdzie, od żadnej strony. Gdyby się bowiem kończyła, musiałaby gdzieś mieć koniec. Żeby zaś coś miało koniec, to musi być coś innego, Co ogranicza,
25 lutego 2023
„Choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda” William Shakespeare „Hamlet” Tunel jest wspaniałym rozwiązaniem sytuacji tego, co wydaje nam się trudne do pokonania. Widząc przed sobą niebotyczna górę i
19 czerwca 2022
Nie sposób w rozważaniach na temat struktury i właściwości przestrzeni pominąć jej istotną cechę jaką jest wymiarowość. Co kryje się za pojęciem „wymiar” przestrzeni i jaki ma on wpływ na
01 grudnia 2021
Dotychczasowe obserwacje i pomiary astronomiczne sugerują wyraźnie, że geometria przestrzeni naszego Wszechświata jest generalnie w dużej skali płaska, ale lokalnie zakrzywiana poprzez obecność materii i energii. Oznacza to między innymi,
01 listopada 2021
Żyjemy w miejscu, które jest dla nas bardziej lub mniej znajome, zrozumiałe i możemy się w nim w miarę swobodnie poruszać. To miejsce zapełnione jest wieloma różnymi obiektami i dzięki
20 stycznia 2021
Wybitni naukowcy XIX i początków XX wieku, nawet Ci uznawani za ówczesnych geniuszy, wierzyli w stabilność i deterministyczność Wszechświata. Wszystko wokół nas zostało stworzone w sposób ściśle zaplanowany i jedynie
27 grudnia 2020
Lubię usiąść nad brzegiem płynącej spokojnie rzeki i patrzeć na jej powolne podążanie w kierunku znanym mi tylko w bliskim otoczeniu. Próbuję sobie wyobrazić dokąd i jakimi drogami woda w
12 października 2020
Leżącą cyfra osiem (lemniskata ∞) jest dobrze wszystkim znanym symbolem nieskończoności. Większość ludzi zastanawia się w pewnym momencie swojego życia czy Wszechświat jest nieskończony? Czy istnieje nieskończoność w mikroskali? Czy
11 czerwca 2020
„Jest taka moc, która tylko w słabości się mieści” Z biegiem czasu (upływu życia) przyzwyczajamy się do tego, że wokół nas istnieje wiele rozmaitych sił, które kierują nami w sposób
16 kwietnia 2020
Czas – enigmatyczne pojęcie fizyczne, psychologiczne i filozoficzne, tak często definiowane, a jednak tak mało wyjaśnione i zrozumiane. Czas - fizyczny wymiar naszej rzeczywistości, jeden z elementów Einsteinowskiej czasoprzestrzeni. Pomimo,

JERZY SALAK

WSZECHŚWIAT i MY