Galeria

Ujęcia otaczającej nas rzeczywistości, które mnie osobiście zauroczyły lub zainteresowały.

JERZY SALAK

WSZECHŚWIAT i MY